หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังยางยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
   
   

การก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สะพาน เกาะกลางถนน และพื้นที่สองข้างทาง

การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง การจราจร และการผังเมือง

การพัฒนาระบบไฟฟ้าและประปาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

การก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษารางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ทางเท้า และศาลาที่พักริมทาง

การก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ
 
   
   

การส่งเสริมและสนันสนุนให้มีบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงและเป็นมาตรฐาน

การส่งเสริมและสนันสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด

การให้การสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

การส่งเสริมและสนันสนุนการพัฒนาศักยภาพของประชาชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในทุกรูปแบบ
 
   
   

การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและการว่างงาน

การส่งเสริมและสนันสนุนการพัฒนาด้านการเกษตรและระบบชลประทาน
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ๖๕๑๙๐ โทร : ๐๕๕-๐๐๑-๓๓๖
จำนวนผู้เข้าชม 2,509,858 เริ่มนับ 27 ธ.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com