หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายไพรัตน์ ภูวชัยวิเวทย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


จ่าเอก ศักดิ์ชัย เชิดสันเทียะ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นางวนิดา สารพันธุ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายนที จิตกำเนิด
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 086-9355874