หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายไพรัตน์ ภูวชัยวิเวทย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
โทร : 08 1534 2763
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางบุษกร นาคคล้าย
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 064-0181996
นางศิรินภา สารพันธุ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 099-1156779
นายไพรัตน์ ภูวชัยวิเวทย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-5342763