หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำถาม - คำตอบ LPA 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูหรือบุคลากรทางการศึกษา 2562 [ 7 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
คู่มือการเลื่อนเงินเดือนครูหรือบุคลากรทางการศึกษา 2562 [ 7 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
คู่มือวันลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 7 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
คู่มือการเบิกค่ารักษาพยาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2559 [ 7 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 6 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
คู่มือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [ 6 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
  (1)