หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นายไพรัตน์ ภูวชัยวิเวทย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
วิสัยทัศน์ อบต.วังยาง
“ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาวิถีชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ”
ประเพณีบุญบั้งไฟ
อ่างเก็บน้ำทุ่งนาดี
วัดบ้านวังยาง
ผลิตภัณฑ์ ในตำบลวังยาง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ค่ะ
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ บ้านวังยาง เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบล กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศจัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเนินมะปรางไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง มีเนื้อที่ประมาณ ๕๔,๓๗๕ ไร่ หรือประมาณ ๘๗ ตารางกิโลเมตร พื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ลุ่มแม่น้ำวังทองฝั่งซ้าย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเนินเขา ภูเขา
 
 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีการปฏิบัติ ธรรมเป็นประจำและมีประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามถ่ายทอด และ ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ , ประเพณีวันมาฆบูชา ,ประเพณี การทอดกฐิน ,การทำบุญวันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันมาฆบูชา , ประเพณีบุญบั้งไฟวันออกพรรษา เป็นต้น
 
 
  ประชากรทั้งหมด ๕,๘๔๙ คน
 
ชาย ๒,๙๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๘๕
 
หญิง ๒,๙๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๑๕
  ความหนาแน่นเฉลี่ย ๖๗.๒๓ คน / ตร.กม.
  จำนวนครัวเรือน ๑,๕๖๕ ครัวเรือน
 
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
    ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก  
        และอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์    
  ทิศตะวันออก
 
ติดต่อกับ
 
ตำบลวังหิน
และอำเภอเมือง
อำเภอวังโป่ง
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์
 
    ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก  
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
    บ้านคลองตะเคียน ๑๘๘ ๑๙๖ ๓๘๔ ๑๐๙  
  บ้านไทรดงยั้ง ๗๗๐ ๗๖๓ ๑,๕๓๓ ๔๐๒
    บ้านวังดินเหนียว ๕๑๘ ๕๑๘ ๑,๐๓๖ ๒๙๗  
  บ้านหนองชาละวัน ๑๑๑ ๑๓๖ ๒๔๗ ๖๘
    บ้านทุ่งนาดี ๒๑๘ ๒๓๗ ๔๕๕ ๑๓๔  
  บ้านวังยาง ๖๐๖ ๕๘๔ ๑,๑๙๐ ๓๒๑
    บ้านวังยางใต้ ๕๐๕ ๔๙๙ ๑,๐๐๔ ๒๓๔  
    รวมทั้งสิ้น ๒,๙๑๖ ๒,๙๓๓ ๕,๘๔๙ ๑,๕๖๕
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 09-4761-5330
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อ.เนินมะปราง
จ.พิษณุโลก 65190 โทรศัพท์ : 055-001-336
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
จำนวนผู้เข้าชม 4,309,334 เริ่มนับ 27 ธ.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10